יום המעשים הטובים

תודה לתלמידי וצוות בה"ס "שחר" שהגיעו אלינו ביום המעשים הטובים עם עוגות אישיות וברכות מכל הלב.