עמותת 'בראט' מרכינה את ראשה

על לכתו בטרם עת של מנהל בית האבות, מר שלומי פינקלשטיין. יהי זכרו ברוך.