פרוייקט הקרוון – ושמרת- משמחים את המבקרים במרכז אופק צה"ל