שנה טובה ומקסימה ממרכז היום צה"ל

מוזמנים להיכנס ולצפות בסרטון שנה טובה שהכינו חברי המרכז