תכנית שבועית 13/08/2020 – 09/08/2020

תכנית שבועית חדשה – מרכז יום אשכולות
תאריכים: 09/08/2020 – 13/08/2020
יום / שעות יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
07:30 – 08:30 הסעות / הגעה עצמית
08:30 – 09:00 ארוחת בוקר
פ ע י ל ו י ו ת 09:00 – 10:30 התעמלות (מירי) זומבה עם טלי פיזיותרפיה פרטנית (למא) הרצאה / שיחה ברוסית (ילנה) התעמלות (מירי) הרצאה עם  לילה וילנה עו"ס (עברית)
10:30 – 10:45 הפסקת פרי / שתיה חמה הפסקת פרי / שתיה חמה הפסקת פרי / שתיה חמה הפסקת פרי / שתיה חמה הפסקת פרי / שתיה חמה הפסקת פרי / שתיה חמה
10:45 – 11:30 מוזיקה עם ורה הרצאה ברוסית (יאנינה) פיזיותרפיה פרטנית (למא) התעמלות (דניס) משחקי שולחן התעמלות (מירי)
11:30 – 12:30 משחקי שולחן משחקי שולחן התעמלות (למא) משחקי שולחן משחק לוטו מוזיקה / שירה בציבור (בוריס)
09:00 – 12:30 משחקי שולחן / קריאת עיתונים / עבודות יד / חדר פיזיותרפיה
12:30 – 13:00 ארוחת צהריים
13:15 – 14:00 הסעות