תכנית שבועית 18.06.2020 – 14.06.2020

תכנית שבועית חדשה – מרכז יום אשכולות
תאריכים: 14/06/2020 – 18/06/2020
יום / שעות יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
07:30 – 08:30 הסעות / הגעה עצמית
08:30 – 09:00 ארוחת בוקר
פ ע י ל ו י ו ת 09:00 – 10:30 התעמלות (מרים בוכניק) משחקי שולחן פיזיותרפיה פרטנית (למא) הרצאות (ילנה) התעמלות (מירי) קבוצת תמיכה עם ילנה עו"ס התעמלות (מירי)
10:30 – 10:45 הפסקת פרי / שתיה חמה הפסקת פרי / שתיה חמה הפסקת פרי / שתיה חמה הפסקת פרי / שתיה חמה הפסקת פרי / שתיה חמה הפסקת פרי / שתיה חמה הפסקת פרי / שתיה חמה
10:45 – 11:30 משחקי שולחן מוזיקה / שירה בציבור (בוריס) פיזיותרפיה פרטנית (למא) משחקי שולחן משחקי שולחן מוזיקה / שירה בציבור (בוריס) משחקי שולחן
11:30 – 12:30 הרצאת בריאות (לילה) התעמלות (למא) התעמלות (דניס) משחק לוטו הרצאת בריאות (לילה)
09:00 – 12:30 משחקי שולחן / קריאת עיתונים / עבודות יד
12:30 – 13:00 ארוחת צהריים
13:15 – 14:00 הסעות