תעסוקה במרכז יום

מבקרים נהנים מתעסוקה יום יומית במרכז יום